British Columbia phát hành 476 lời mời trong ba lần rút thăm mới nhất

bcpnp2
Rate this post

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2020, tỉnh Bristish Colombia đã mời 1.991 ứng cử viên nhập cư Colombia. Các ứng viên nộp đơn đề cử cấp tỉnh trong lần rút thăm chuẩn bị đuợc diễn ra.

Khu vực đã ban hành 476 lời mời mới để đăng ký đề cử cấp tỉnh. Các cuộc rút thăm được diễn ra vào ngày 30, 6 tháng 6 và 7 tháng 4.

Lần rút thăm mới nhất được tổ chức vào ngày 7 tháng 4. Thực hiện theo Chương trình thí điểm ngành công nghệ tỉnh British Columbia (BC PNP). Hỗ trợ ngành công nghệ tỉnh trong nỗ lực tuyển dụng nhân tài thông qua các trận hòa hàng tuần.

Các ứng cử viên nhập cư Colombia được chọn trong cuộc rút thăm cần điểm tối thiểu cấp tỉnh là 85. Bao gồm công nhân và Sinh viên Quốc tế đã tốt nghiệp. Lần rút thăm ngày 6 tháng 4 đã mời 18 ứng viên thông qua BC PNP.

Điểm tối thiểu cần thiết cho một lời mời là 107.
Trong lần rút thăm ngày 30 tháng 3, BC PNP đã đưa ra lời mời tới 311. Trong đó có công nhân, bán hàng, sinh viên tốt nghiệp quốc tế thông qua các luồng BC Nhập cư Kỹ năng và Chuyển phát nhanh BC.

Yêu cầu điểm tối thiểu là từ 102 đến 105 trong vòng tuyển chọn đó.
Các ứng viên nhận được nhận lời mời, cần nộp đơn hiện có tối đa 30 ngày theo lịch. Kể từ ngày thư mời nộp đơn hoàn chỉnh thông qua hệ thống đăng ký BC PNP Online. Một lời mời nộp đơn không đảm bảo rằng các ứng viên sẽ được chấp thuận cho một đề cử.

Để được xem xét theo BC PNP, hầu hết các ứng viên phải có một lời mời làm việc toàn thời gian, không xác định từ một chủ lao động trong tỉnh, những người sẵn sàng hỗ trợ họ trong quá trình nộp đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *