CHÍNH PHỦ CANADA THAY ĐỔI DỊCH VỤ RA SAO ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CƯ QUEBEC?

99999
Rate this post

Quebec vẫn đang xử lý các ứng dụng cho lựa chọn tạm thời và vĩnh viễn. Mặc dù nhiều dịch vụ cho người nhập cư đã thay đổi bởi chính phủ Canada do COVID-19.

Những người nhập cư đang giữ giấy phép làm việc và học tập tại Quebec tự hỏi làm thế nào coronavirus sẽ không ảnh hưởng đến đời sống của họ. The Ministère de lỉImmigration, De La Francisation et de l LauIntégration (MIFI) đã cung cấp câu trả lời cho một số trương hợp sau:

  • Tôi có CSQ, tôi vẫn có thể nộp đơn xin thường trú không?

Có, chủ sở hữu Giấy chứng nhận lựa chọn Quebec (CSQ) vẫn có thể nộp đơn xin thường trú tại Canada. Canada vẫn đang xử lý các đơn xin thường trú và sẽ không bị từ chối vì thiếu tài liệu. Thay vào đó, ứng viên sẽ được thêm 90 ngày để hoàn thành đơn đăng ký.

  • Điều gì xảy ra nếu tôi có thể làm việc với nhau do coronavirus?

Chính phủ Canada và Quebec đã đưa ra các chương trình hỗ trợ tài chính để giúp đỡ những người dân bị mất việc làm; hoặc những người có thể làm việc vì bệnh corona virus.

Quebec đang cung cấp Chương trình Trợ giúp Tạm thời cho Người lao động. Chính phủ Canada mong muốn giúp những người không thể làm việc; hoặc phải tự cách ly vì họ có nguy cơ do virus. Họ cũng có thể không được nhận Bảo hiểm việc làm hoặc bất kỳ chương trình hỗ trợ nào của chính phủ hoặc bảo hiểm tư nhân. Khoản tài trợ này có thể kéo dài từ hai tuần đến 28 ngày.

Những người đã mất việc làm có thể đủ điều kiện nhận Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada. Khoản tài trợ này dành cho những người lao động từ 15 tuổi trở lên đang cư trú tại Canada và sẽ không có việc làm trong ít nhất 14 ngày liên tiếp. Họ cần kiếm được ít nhất 5.000 đô la trong 12 tháng trước ngày nộp đơn.

  • Tôi có thể gửi đơn đăng ký CSQ theo PEQ nếu tôi mất việc do coronavirus không?

Câu trả lời ngắn gọn là không.

Có một công việc là yêu cầu để áp dụng cho lựa chọn vĩnh viễn. Thông qua Chương trình Kinh nghiệm Quebec (PEQ) như một công nhân nước ngoài tạm thời.

Tuy nhiên, 12 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian cần thiết để đủ điều kiện cho PEQ không phải được thực hiện liên tiếp. Bạn có 24 tháng để tích lũy kinh nghiệm làm việc cần thiết.

Khi bạn đã tiếp tục việc làm và có được 12 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian. Bạn có thể gửi đơn đăng ký theo Chương trình Kinh nghiệm Quebec.

  • Làm thế nào để sinh viên quốc tế nộp đơn thông qua PEQ trong khi chờ đợi bằng tốt nghiệp của họ?

MIFI sẽ chấp nhận bảng điểm chính thức và chứng thực về việc hoàn thành thành công chương trình học.

Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn để lựa chọn vĩnh viễn thông qua Chương trình Kinh nghiệm Quebec; nếu họ tốt nghiệp từ một tổ chức sau trung học Quebec. Chương trình học phải có ít nhất hai năm trong thời gian.

Sau khi nộp bằng tốt nghiệp, bảng điểm chính thức hoặc chứng thực, bạn có 3 năm để nộp đơn xin CSQ. Trong thời gian này, bạn có thể nhận được Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp. Và cho phép bạn làm việc tại Quebec trong tối đa ba năm. Trong thời gian này, bạn có thể làm việc để áp dụng như là một người tốt nghiệp; hoặc một công nhân nước ngoài tạm thời.

  • Có thể nộp tài liệu trực tiếp?

Có thể gửi các tài liệu dành cho Đăng ký de la francization trong hộp ký gửi nằm ở tầng trệt của văn phòng Mify ở Montreal.
Tại thời điểm này, tất cả các tài liệu khác phải được gửi qua thư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *