Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu tại Canada

Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu tại Canada
Rate this post

Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu tại Canada là sự bổ sung kịp thời nhằm hỗ trợ kế hoạch nhập cư đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. Chương trình này chủ yếu tận dụng nguồn nhân lực sẵn có trong nước, cũng như mở ra cơ hội để giữ chân người tài và những lao động lành nghề nhằm bổ sung cho thị trường lao động đang thiếu hụt trầm trọng.

Bối cảnh

Vào tháng 11 năm 2020, Canada đã công bố mục tiêu tiếp nhận thêm 401.000 thường trú nhân mới vào năm 2021 như một phần của Kế hoạch Nhập cư Canada giai đoạn 2021-2023.

Tuy nhiên, do những diễn biến phức tạp của đại dịch Corona cùng với việc đóng cửa biên giới vô thời hạn đã gây ra nhiều cản trở trong việc tiếp nhận thường trú nhân mới từ nước ngoài. Thay vì trông chờ vào nguồn cung con người từ bên ngoài, chính phủ Canada đã điều hướng mục tiêu sang những cư dân sinh sống tạm thời hiện đang ở Canada, những người có thể đóng góp vào các mục tiêu nhập cư kinh tế.

Những công dân nước ngoài này đã làm việc tại Canada và đang đóng góp vào thị trường lao động, phù hợp với mục tiêu của chương trình nhập cư kinh tế của Canada. Song song với việc cấp quyền thường trú cho những cá nhân này, những người không chỉ có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề quan trọng mà đã trải qua quá trình thích nghi với Canada trước đó, quốc gia này sẽ được hưởng lợi từ các kỹ năng và khả năng của họ về lâu dài. 

Trong bối cảnh đó, bằng cách cấp tình trạng thường trú nhân cho những người có kinh nghiệm trong nhiều ngành nghề thiết yếu, Canada sẽ tận dụng hoạt động nhập cư, bao gồm nhập cư Pháp ngữ bên ngoài Quebec, để giúp ổn định lực lượng lao động này cho cả việc phục hồi đại dịch và trong tương lai.

Ngoài ra, những người lao động nước ngoài tạm thời hiện có này đã có những đóng góp đặc biệt cho Canada trong đại dịch COVID-19 và trong một số trường hợp gặp khó khăn trong việc đủ điều kiện để xin tư cách thường trú nhân.

Chính sách kịp thời này không chỉ giải quyết bài toán về dân số cũng như thị trường lao động đang thiếu hụt mà còn mở ra cơ hội định cư lâu dài ở Canada cho nhiều gia đình.

Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu tại Canada

Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu

Đại dịch đã làm nổi bật vai trò và sự đóng góp của công dân nước ngoài ở Canada trong hầu hết các lĩnh vực, nhưng quan trọng nhất phải kể đến ngành y tế. Trong đại dịch Corona toàn cầu, nhu cầu lao động nhất là các ngành thuộc tuyến đầu ngày càng tăng để đảm bảo rằng Canada có lực lượng lao động cần thiết để hỗ trợ sức khỏe thể chất và phúc lợi của các cá nhân, cũng như tạo bước đà để phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu nhắm mục tiêu đến những công dân nước ngoài có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc tại Canada trong một ngành nghề thiết yếu, để ghi nhận đóng góp kinh tế của họ và đồng thời cũng là bổ sung cho lực lượng lao động. Ngoài ra, Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu giúp giữ chân giáo viên dạy tiếng Pháp để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên dạy tiếng Pháp ở Canada bên ngoài Quebec và bằng cách đó, hỗ trợ các mục tiêu của Chính phủ Canada về ngôn ngữ chính thức.

Các điu kin của chương trình

Dựa trên những cân nhắc về Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu, các viên chức được ủy quyền có thể cấp quy chế thường trú nhân cho những công dân nước ngoài đáp ứng các điều kiện sau đây.

Công dân nước ngoài phải thỏa những điều kiện:

 1. Đã tích lũy ít nhất một (1) năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, hoặc tương đương với kinh nghiệm bán thời gian (1.560 giờ), ở Canada, trong một nghề nghiệp đủ điều kiện được liệt kê trong Phụ lục A hoặc Phụ lục B trong ba (3) năm trước ngày nhận được đơn xin thường trú. Một năm kinh nghiệm làm việc phải đạt được trong một hoặc nhiều nghề đủ điều kiện như sau:
  • Diện A: một năm kinh nghiệm làm việc trong một hoặc nhiều nghề được liệt kê trong Phụ lục A. Kinh nghiệm không được kết hợp với các nghề thuộc Phụ lục B.
  • Diện B: một năm kinh nghiệm làm việc trong một hoặc nhiều nghề được liệt kê trong Phụ lục B, hoặc kết hợp các nghề trong Phụ lục A và B.
  • Tham khảo phụ lục diện A và B tại đây.
 2. Đang làm việc tại Canada trong bất kỳ ngành nghề nào tại thời điểm nhận được đơn xin thường trú;
 3. Đã đạt được mức độ thông thạo ít nhất là CLB 4 ở một trong hai ngôn ngữ chính thức cho mỗi lĩnh vực trong bốn kỹ năng ngôn ngữ, như được quy định trong Điểm chuẩn Ngôn ngữ của Canada hoặc Niveaux de compétence linguistique canadiens
 4. Cư trú tại Canada với tình trạng thường trú nhân hợp lệ và có mặt tại Canada tại thời điểm nhận đơn xin thường trú và khi đơn được chấp thuận;
 5. Có ý định cư trú tại một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ khác ngoài Quebec;
 6. Đã nộp đơn xin thường trú bằng các biểu mẫu do Bộ cung cấp cho chính sách công này và phải bao gồm tất cả các bằng chứng cần thiết tại thời điểm nộp đơn để viên chức đáp ứng các điều kiện (yêu cầu về tính đủ điều kiện) của Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu.
 7. Đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú theo Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu bằng phương tiện điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến). 
 8. Công dân nước ngoài không được chấp nhận theo đạo luật Act and Regulations.

Mặc dù tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết để đánh giá xem một công dân nước ngoài có đáp ứng các điều kiện của Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu này hay không phải được bao gồm tại thời điểm nộp đơn, các viên chức có quyền yêu cầu thêm tài liệu hỗ trợ để xác nhận khả năng được chấp nhận và đủ điều kiện trong suốt quá trình xử lý đơn đăng ký.

Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu tại Canada

Các điu kin áp dng cho các thành viên gia đình Canada

Các thành viên gia đình ở Canada của người nộp đơn chính đăng ký thường trú theo Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu này đủ điều kiện để được cấp thường trú theo nếu họ đáp ứng các điều kiện sau:

 • Công dân nước ngoài đang ở Canada
 • Người nước ngoài đã được đưa vào như một thành viên gia đình đi cùng trong đơn xin thường trú của người nộp đơn chính theo Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu này.
 • Một viên chức được ủy quyền đã xác định rằng người nộp đơn chính đáp ứng tất cả các điều kiện để được thường trú theo Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu này.

Điều kiện áp dụng cho các thành viên của gia đình ở nước ngoài

Dựa trên những cân nhắc về Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu, khi xử lý đơn xin thị thực thường trú nhân, các viên chức được ủy quyền có thể miễn trừ các yêu cầu của đạo luật Act and Regulations được nêu dưới đây khi một công dân nước ngoài đáp ứng các điều kiện sau:

 • Công dân nước ngoài định cư ở nước ngoài đã được người nộp đơn chính đưa vào như một thành viên gia đình đi cùng trong đơn xin thường trú theo chính sách công này;
 • Công dân nước ngoài đáp ứng định nghĩa về thành viên gia đình trong tiểu mục 1 (3) của đạo luật Act and Regulations
 • Công dân nước ngoài không được chấp nhận theo đạo luật Act and Regulations
 • Một viên chức được ủy quyền đã xác định rằng người nộp đơn chính đáp ứng tất cả các điều kiện để được thường trú theo chính sách công này.

Gii hn nhận hồ sơ

Các giới hạn riêng biệt sẽ áp dụng cho từng diện của Chương trình nhập cư dành cho người lao động thiết yếu:

 • Diện A – tối đa 20.000 đơn đăng ký sẽ được chấp nhận để xử lý;
 • Diện B – tối đa 30.000 đơn đăng ký sẽ được chấp nhận để xử lý.

Để rõ ràng hơn, các ứng dụng sẽ tiếp tục được chấp nhận trong một diện ngay cả khi đã đạt đến giới hạn trong diện khác.

Phí xét duyệt hồ sơ

Mọi khoản phí áp dụng, bao gồm phí xử lý đơn xin thường trú hoặc xin thị thực thường trú nhân theo tiểu mục 25.2 (1) của đạo luật Act and Regulations phải được thanh toán tại thời điểm nộp đơn.

Ngày bt đầu và ngày kết thúc

Chương trình này có hiệu lực vào ngày 6 tháng 5 năm 2021 và sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 11 năm 2021 hoặc sau khi đạt đến giới hạn tiếp nhận của diện áp dụng (20.000 đơn đăng ký nhận theo diện A và 30.000 đơn nhận theo diện B), tùy điều kiện nào đến trước. Cũng như tất cả các chương trình nhập cư thí điểm khác, chương trình này có thể bị Bộ trưởng thu hồi mà không cần thông báo trước.