MANITOBA gửi 153 LỜI MỜI ĐẾN ỨNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG

1233
Rate this post

Chương trình đề cử tỉnh Manitoba (MPNP) đã gửi lời mời đến các ứng viên. Những người đã nộp Expression of Interest (EOI) thông qua một 1 trong 3 nhóm định cư.

Dưới đây là số lượng lời mời, được gọi là Thư nộp hồ sơ (LAA)
• Skilled Workers in Manitoba: 123
• Skilled Workers Overseas: 16
• International Education Stream: 14

Trong số 153 lời mời này, 15 lời mời đã được cấp cho các ứng viên có hồ sơ Express Entry hợp lệ.

???? Hệ thống EOI của Manitoba

Để nhận được lời mời đăng ký chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba cả 2 nhóm:

  • Kinh nghiệm làm việc (Skilled Workers) ở Manitoba
  • Kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài (Skilled Workers Overseas).

Các ứng cử viên cần phải đăng ký EOI với Chương trình đề cử tỉnh Manitoba ( MPNP)

Trong lần rút thăm mới nhất, các ứng viên được mời Skilled Workers in Manitoba với số điểm 500.

Ứng cử viên được xếp hạng thấp nhất được mời từ Skilled Workers Overseas ở nước ngoài với 742 điểm

???? Skilled Workers Overseas và Skilled Workers in Manitoba

Cả 2 chương trình cho phép MPNP lựa chọn và để cử những nhân lực lành nghề ở nước ngoài. Nhằm giúp đỡ thị trường lao động của tỉnh bang Manitoba

Ứng viên phải có mối liên hệ với tỉnh bang Manitoba như: có người thân; bạn bè; trước đó đã từng học tập – làm việc tại đây; hoặc thư mời thông qua một trong Kế hoạch tuyển dụng chiến lược của MPNP.

Họ không cần phải ở Manitoba tại thời điểm nộp đơn để đủ điều kiện.

???? International Education Stream

Sinh viên quốc tế tại Manitoba tốt nghiệp có năng lực theo yêu cầu có thể được mời với Chương trình bao gồm 3 nhóm :

  • Career Employment Pathway;
  • Graduate Internship Pathway;
  • Student Entrepreneur Pathway.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *